กลุ่ม
ประเภท
3
ชื่อไอเทม
+10
+15%
สิ่งที่จะทำให้ HP ของเชสสปิริตลดลงในโหมด Carano Chess มี 2 วิธีคือ:
การเสีย HP เมื่อจบรอบ
ถูกโจมตีโดยฮีโร่บนกระดาน
หากเสมอ หรือแพ้จะทำให้เสีย HP;
โดยจำนวน HP ที่เสียจะขึ้นอยู่กับจำนวนของรอบปัจจุบัน
หากแพ้ ฮีโร่ศัตรูที่เหลือบนกระดานจะสร้างความเสียหายแก่ HP ผู้เล่น;
ซึ่งความเสียหายจะขึ้นอยู่กับระดับ/ดาวของฮีโร่
จำนวนรอบ
อัตราการเสีย HP
รอบที่ 1-10
2
รอบที่ 11-15
3
รอบที่ 16-20
4
รอบที่ 21-25
5
รอบที่ 26-30
6
รอบที่ 30 ขึ้นไป
8
ระดับ 1
1
2
4
ระดับ 2
2
3
6
ระดับ 3
3
4
8
ระดับ 4
4
5
10
ระดับ 5
5
6
12
3
6
9
กดพื้นที่ว่างเพื่อย้อนกลับ